Sabó natural amb sals de la Mer Morte i argila vermella

Sabó fet amb argila vermella, aigua i sals del Mar Mort ARGILES Les argiles són compostos complexos de diverses substàncies minerals naturals. Hi ha diversos tipus d’argila segons l’estructura i composició i els seus efectes biològics són diferents. Posseeix propietats terapèutiques innegables que justifiquen l’èxit del seu ús empíric fins al’actualitat. S’impregna de sol, aigua…